TURNUSY

PANEL REJESTRACYJNY

1

Grupy wiekowe

kolonia dla dzieci
7-14 lat

obóz dla młodzieży
15-16  lat

Termin
25.06 – 07.07.2018

Cena
2 355,00 zł

2

Grupy wiekowe

kolonia dla dzieci
7-14 lat

obóz dla młodzieży
15-16 lat

16-19 lat

Termin
08.07 – 20.07.2018

Cena
2 355,00 zł

Cena nie zawiera kosztów przejazdu na kolonię oraz kosztów wycieczki do Wioski Hobbitów.

Powyższe ceny

zawierają w sobie następujące koszty:

 • zakwaterowanie i wyżywienie,
 • korzystanie z basenu,
 • opieka wychowawców,
 • opieka zdrowotna,
 • ubezpieczenie,
 • materiały dydaktyczne,
 • pomoce naukowe,
 • płaszcz Jedi szyty na miarę (nie dotyczy obozu młodzieżowego),
 • koszulki Galaktycznej Akademii,
 • miecza treningowego oraz bilety wstępu do Aquaparku,
 • wycieczki statkiem,
 • pokazu Fizyki Niskich Temperatur.

Dzieci mogą mieć kieszonkowe do swej dyspozycji.

TRANSPORT

Dojazd na kolonię oraz powrót, odbywa się we własnym zakresie lub w sposób zorganizowany, autokarem z Poznania.

Autokary są klimatyzowane i posiadają WC. Fotele są rozsuwane na boki oraz odchylane, posiadają pasy bezpieczeństwa.

Koszt transportu: 110,00 zł/os

WYCIECZKA DO WIOSKI HOBBITÓW

Koszt wycieczki: 125,00 zł

Wypełnij formularz rezerwacji online i poczekaj na telefoniczne potwierdzenie rezerwacji miejsca.

WYBIERZ TERMIN:
WYBIERZ GRUPĘ WIEKOWĄ:OSOBA WYPEŁNIAJĄCA ARKUSZ
rodzic/prawny opiekun


UCZESTNIK WYPOCZYNKU

Dane potrzebne do uszycia płaszcza oraz koszulki:

DANE TELEADRESOWE

Wysłanie niniejszej rezerwacji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Arkuszu Rezerwacji Online w związku z uczestnictwem mojego dziecka w wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanym przez Akademię Nauki M. Hoffman, A. Nowacka S.J. wpisaną w Centralnej Ewidencji Organizatorów i Pośredników Turystycznych pod numerem ewidencyjnym 05903.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych i możliwości ich poprawiania (zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 – tekst jednolity ze zm.).
Administratorem danych jest Akademia Nauki M. Hoffman, A. Nowacka S.J. z siedzibą w Poznaniu (61-816) przy ul. Ratajczaka 35/9. Dane będą przetwarzane wyłącznie do w/w celów.


Akceptuję warunki rejestracji